پرش به محتوا

الگو:لوگو

از ویکی‌گفتاورد
حق تکثیر نامعلوم

این تصویر لوگویی متعلق به یک شرکت، تیم ورزشی، یا سازمانی دیگر است که در خارج از ایران قرار دارد. این لوگو به‌وسیله قوانین حق تکثیر و/یا قوانین علامات تجاری پشتیبانی می‌شود. اعتقاد بر این است که می‌توان از تصاویر با کیفیت پایین، برای معرفی شرکت، تیم ورزشی، یا سازمان مورد بحث در ویکی‌گفتاورد فارسی که بر روی رایانه‌های خادم بنیاد غیرانتفاعی ویکی‌مدیا در امریکا، میزبانی می‌شود، تحت استفاده منصفانه به شکلی که در قوانین حق تکثیر امریکا توصیف شده است، استفاده کرد. هر استفادهٔ دیگری از این تصویر، چه در ویکی‌گفتاورد و چه در هر جای دیگر می‌تواند نقض قوانین حق تکثیر باشد. مسلماً استفادهٔ تجاری از این تصویر هم می‌تواند نقض قوانین علامت تجاری باشد. ویکی‌گفتاورد:استفاده منصفانه را ببینید.

استفاده از این لوگو بدین معنا نیست که ویکی‌گفتاورد و یا بنیاد ویکی‌مدیا از آن پشتیبانی می‌کند، و همچنین بدین معنا نیست که ویکی‌گفتاورد و یا بنیاد ویکی‌مدیا توسط آن شرکت پشتیبانی می‌شود.