اعدام

از ویکی‌گفتاورد

اعدام نوعی مجازات مرگ است.

درباره[ویرایش]

  • «هیچ دلیلی بر مطلوب بودن اعدام‌های علنی در منابع فقهی وجود ندارد و حتی در قصاص آنچه از نص قرآن کریم به دست می‌آید، شارع مقدس -اگرچه آن را حق می‌داند – ولی «عفو» را ترجیح می‌دهد و به آن تشویق می‌کند؛ اما در موارد دیگر، اگر موجب وهن مذهب، سؤ تربیت و زیر سؤال رفتن حکومت دینی و مبانی شریعت حقه باشد، اعدام‌های علنی مشروع نیست و تبدیل اعدام‌های غیر منصوص به احکام جایگزین، هیچ منع شرعی و قانونی ندارد.».

منابع[ویرایش]