احمد بن حرب

از ویکی‌گفتاورد

ابو عبد الله احمد بن حرب بن فیروز نیشابوری(تولد 176 هجری قمری درنیشابور /درگذشت 234 هجری قمری ،نیشابور)صوفی ،عارف،محدیث و فقیه مشهور در قرن سوم هجری.ملقب به پیر خراسان.

نقل قول ها[ویرایش]

 • «خداوند را پنجاه سال عبادت کردم اما شیرینی عبادت را نچشیدم مگر هنگامی که سه چیز را ترک گفتم: 1-خشنودی مردم را ترک کردم تا آنکه توانستم حق را بگویم. 2-همنشینی با فاسقان را رها کردم تا آنکه توانستم با صالحان همنشینی کنم. 3-شیرینی دنیا را ترک کردم تا آنکه شیرینی آخرت را به دست آوردم»
  • سير أعلام النبلاء: (11/34)
 • «کسی را که بهشت از بالا می آرایند و دوزخ در نشیب او می تابانند و او نداند که اهل کدام است، آن گاه چگونه خوابش آید.»
 • « کاشکی بدانمی ، که مرا دشمن می دارد ، و که غيبت می کند ، و که بد می گويد تا من اورا سيم و زر فرستادمی . به آخر کار که چون کار من می کند از مال من خرج کند .»
 • «از خدای بترسيد . چندانکه بتوانيد و طاعتش بداريد . چندانکه بتوانيد و گوش داريد تا دنيا شما را فريفته نکند ، تا چنانکه گذشتگان به بلا مبتلا شدند ، شما نشويد . »

درباره او[ویرایش]

 • «آن متین مقام مَکنَت آن امین و امام سنت آن زاهد زهّاد و آن قبله ی عبّاد آن قدوه ی شرق و غرب پیر خراسان احمد حرب(رحمة الله علیه)....»
 • «عطار آن عارف ربانی که چهار صفحه از کتابش را به وی اختصاص داده،لقب پیر خراسان دادن را با سهل انگاری ننوشته است.این لقب مخصوص کسانی است که پدران تصوف نامیده می شوند.»
  • برتلس

منابع[ویرایش]

 • تذکرة الاولیا ،عطار
 • سير أعلام النبلاء