پرش به محتوا

جیمز آلن

از ویکی‌گفتاورد
(تغییرمسیر از آلن، جیمز)

جیمز آلن (۱۸۶۴–۱۹۱۲) نویسندهٔ فلسفی انگلیسی.

گفتاوردها[ویرایش]

  • « «آدمی همان است که می‌پندارد» این عبارت نه تنها شامل تمامی هستی انسان می‌شود بلکه به‌طور جامع‌تر شامل همهٔ شرایط و محیطی است که در زندگی تجربه می‌کند. آدمی به معنی تمام کلمه مجموعه‌ای از افکار و پنداری است که در ذهن می‌پروراند. همانگونه که گیاه از بذر رشد می‌کند و بدون بذر هیچ گیاهی وجود نخواهد داشت، هر عملی که از انسان سر می‌زند از بذرهای پنهان افکار و اندیشه او سرچشمه می‌گیرد. این اصل در مورد فعالیت‌های که به صورت هشیارانه یا غیر هشیارانه دنبال می‌کنیم صادق است.».[۱]
  • «رفتارهای ما شکوفه‌های اندیشهٔ ما و رنج و لذت میوه‌های آن هستند. انسان هر لحظه در ذهن خود در حال انبارکردن و پروراندن میوه‌های تلخ و شیرین اندیشه است».[۲]
  • «اندیشه‌ای که در ذهن ماست ما را شکل می‌دهد. هر آنچه که هستیم توسط اندیشه‌های ما شکل گرفته‌است».[۳]
  • «آدمی اگر افکار بدی را در ذهن بپروراند، رنج را تجربه می‌کند. اگر او اندیشهٔ خود را پاک گرداند، شکوه و شادی به سراغ او خواهد آمد. تجربه‌های ما سایه‌های افکار و اندیشه ما هستند.».[۴]

منابع[ویرایش]