۱۷ فوریه

از ویکی‌گفتاورد

نقل‌قول‌های روز از سال‌های پیش:

۲۰۰۷
«به وسوسه عادت که از هر راهی وارد می‌شود دل مسپار. نه به‌دیده خطاکارت اعتماد کن و نه به‌گوش مصدوم از پژواک، همچنین از زبان بپرهیز. فقط شعور میزان و معیار است.» برمانیدس
۲۰۰۸
«انسان‌ها از کوه سبز زندگی بالا می‌روند تا در قله منجمد آن جان سپارند.» ~ ژان پل


یادروز[ویرایش]

  • «خدا مرا خواهد بخشید، این شغل اوست.» هاینریش هاینه، وفات: ۱۷ فوریه ۱۸۵۶
  • «سریع‌ترین راه برای نیل به موفقیت دوبرابر کردن تعداد شکست‌هاست.» توماس واتسون، زاده: ۱۷ فوریه ۱۸۷۴
  • «من همانقدر از شرح‌حال خودم رم می‌کنم که در مقابل تبلیغات آمریکایی‌مآبانه. آیا دانستن تاریخ تولدم به درد چه کسی می‌خورد؟» صادق هدایت، زادروز: ۱۷ فوریه ۱۹۰۳