۱۶ مارس

از ویکی‌گفتاورد

نقل‌قول‌های روز از سال‌های پیش:

۲۰۰۷
«اگر می‌خواهی رازی را از دشمنانت پنهان داری، آنرا هرگز برای دوستانت فاش مکن.» بنیامین فرانکلین
۲۰۰۸
«تخم چون نیک بود، نیک پدید آید بر.» فرخی سیستانی
۲۰۰۹

یادروز[ویرایش]