کومور

از ویکی‌گفتاورد

کومور/قَمَر با نام رسمی اتحاد کوموری/قَمَری کشوری مستقل مجمع‌الجزایری در اقیانوس هند در شرق آفریقاست.

درباره[ویرایش]

  • «پرچم کنونی : پرچم کومور پس از استقلال این کشور از فرانسه در سال ۱۹۷۵ طراحی شد و نشان‌دهندهٔ مسلمانی مردم این کشور است زیرا در آن از رنگ سبز که در پرچم کشورهای اسلامی به کار می‌رود و علایم ماه و ستاره استفاده شده است. ستاره‌های چهارگانه نشانهٔ چهار جزیرهٔ کومور است. افزون بر سه جزیرهٔ اصلی کومور، موهلی و آنژون؛ جزیرهٔ مایوت نیز در گروه مجمع‌الجزایر کومور قرار می‌گیرند که هنوز تحت استعمار فرانسه است و همراه با سه جزیرهٔ کومور مستقل نشده است.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع[ویرایش]

  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۱۸۲.