کلیم صدیقی

از ویکی‌گفتاورد

کلیم صدیقی (۱۹۳۱-۱۹۹۶) اندیشمند، پروفسور و نویسنده پاکستانی-بریتانیایی.

گفتاودرها[ویرایش]

 • «نبرد ما برای تشکیل امت، یک نبرد همه‌جانبه و در تمامی ابعاد و فعالیت‌های انسانی خواهد بود، این نبرد در نقاط مختلف جهان و در سطوح مختلف دنبال خواهد شد…. اولین نقطه‌ای که این نبرد در آنجا به پیروزی دست یافته و به تشکیل دولت اسلامی منجر شده است، ایران کنونی است که باید رهبری این مبارزهٔ جهانی برای تشکیل امت را به دست گیرد.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی» مقدمه –صفحه ۷
 • «تمام بخش‌های حرکت اسلامی باید منابع خود را بسیج کرده و در راه دفاع از بخش اصلی و بی دفاع که در ایران است، بکار گیرند.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی» مقدمه
 • «ما مسلمانانی که با فرهنگ غربی تعلیم یافته‌ایم، از پست ترین مسلمانانی هستیم که به این امت وابسته شده یا بهتر بگوئیم آن را آلوده کرده‌ایم.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی» (صفحه ۱۷)
 • «کفر جدید در مظاهر زیبایی علم، فلسفه، تکنولوژی، دموکراسی و پیشرفت تجلی می‌کند و این نوع کفر، یک اعتماد ظاهری به خدا را نیز حفظ کرده است.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»(صفحه ۲۹)
 • «اصولا تا زمانی که سبک و روش زندگی یک روشنفکر –و لو به ظاهر مسلمان– به شکلی ماهیت غربی دارد، او را باید به عنوان ابزار کفر در جوامع مسلمان به حساب آورد.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی» (صفحه ۲۹)
 • «اغراق نیست اگر گفته شود که حکومت‌های قومی با ظاهر استقلال یافته، امروز بعد از دورهٔ استعمار قدیم، بیش از آنچه که در روزهای اوج استعمار بودند، به غرب تکیه دارند.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»(ص ۳۰)
 • «من معتقدم که انقلاب اسلامی در ایران اولین شکست کفر به دست اسلام از آغا زجهانی شدن کفر به شکل تمدن غربی است.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»(ص ۳۲)
 • «اگر انقلاب اسلامی در ایران فقط یک «رویداد ایرانی» با هدفی محدود برای سرنگونی یک حاکم ظالم به خصوص و جایگزین کردن آن با یک رژیم اسلامی بود، آنگاه اعتقاد نداشتم که لازم بود همه کس در ایران و در خارج توجه زیادی به آن مبذول دارند و نیازی نبود که مراکز قدرت جهانی کفر، دو ابرقدرت و موکلین آنها، این مقدار به ایران اسلامی حسّاس باشند و این مقدار عظیم از وقت، توطئه و نیروی نظامی و سایر منابع خود را در تلاش برای نابودی آن در داخل ایران و برای جلوگیری از گسترش آن به سایر امت اسلامی، صرف کنند.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»(ص ۳۳-۳۲)
 • «اگر انقلاب اسلامی، یک انقلاب محدود شده بود –محدود به اهداف، روش‌ها، کاربردها و جهانی بینی– کفر آن را تحت کنترل خود در می‌آورد و آن را چون آتشی در انباری دور افتاده فرو می‌نشاند.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»(ص ۳۳)
 • «ایران اسلامی (در حالی که هنوز در نخستین مراحل ظهور خود است) یک نقش جهانی را عهده دار شده در رأس یک حرکت بین‌المللی قرار گرفته است ولی هنوز در ایران به طور کامل ارزیابی نشده که چنین نقشی را برای نظام اسلامی بوجود می‌آورد.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»
 • «جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق نیز مرزهای بین اسلام و کفر را مشخص تر کرد.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی» (صفحه ۳۴)
 • «جنگی که از سوی عراق بعثی بر ایران اسلامی تحمیل گردیده جنگ بین کفر و اسلام است، اگر چه سربازان آن مسلمان هستند.» ** در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»(صفحه ۳۶)
 • «مشکل این است که متأسفانه رژیم‌های ضد مذهبی، هم اکنون یک «اسلام آمریکایی» را تبلیغ می‌کنند آنها مبالغ هنگفتی برای ایجاد «مؤسسات اسلامی» در سراسر نقاط جهان خرج می‌کنند چنین مؤسسات اسلامی به «گماشتگان اداری اسلامی» با حقوق‌های بالا مجهز می‌باشند که با احزاب ضد مذهبی به عنوان ظاهرا اپوزیسیون به صورت جبههٔ متحد در آمده‌اند.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»(ص ۳۴)
 • «عامل دیگری که موجب فشار بیشتر بر ایران می‌گردد، انتظارات روزافزون توده‌های مسلمان از ایران اسلامی است.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»(ص ۳۵)
 • «دست‌آوردهای صنعتی فراوان غرب و توانایی آن در قبولاندن این نکته به مردم که موفقیت، تنها سراغ کسانی می‌رود که از غرب تقلید می‌کنند، عامل جذب می‌باشد.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی» (ص۳۵)
 • «وجود مسئولین و یا مأمورین مسلمان، یک نظام سیاسی را الزاماً «اسلامی» نمی‌کند این نکته حائز اهمیت است، تقریباً تمام نظام‌های سیاسی که امروزه در کشورهای مسلمان نشین وجود دارند، محصول کفر می‌باشند روشنفکران غرب زدهٔ مسلمان عهده دارند بزرگترین کفر سیاسی دنیای جدید «ناسیونالیسم» و به دنبال آن با فاصله کمی «دموکراسی» و سپس «سوسیالیسم» (دیکتاتوری پرولتاریا) و کاپیتالیسم و بی بند و باری ناشی از آْنها می‌باشد.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»(ص۳۶)
 • «تمامی مسلمانانی که در خارج از ایران در سراسر جهان زندگی می‌کنند، تحت سلطهٔ کفر به سر می‌برند کفر سلطهٔ خود را بر جوامع مسلمان رها نخواهد کرد مگر این که با نیروی برتر اسلام روبرو گشته و در برابر آن شکست بخورد.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»(ص۳۷)
 • «انقلاب اسلامی ایران شکستی عظیم بر کفر وارد کرده است و در واقع، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نخستین شکست غرب به دست اسلام و در دنیای معاصر است، هم اکنون تاریخ اسلام مملو از پیروزی بر کفر است، ولی اسلام از زمانی که نقش جهانی کفر به دست تمدن افتاد، پیروزی واقعی بر کفر نداشته است، اغراق نیست اگر بگوئیم که در تمامی پیروزی‌های پیشین اسلام بر مظاهر محدود موضعی کفر بوده و این نخستین پیروزی قاطع اسلام از آغاز جهانی شدن نیرو و سلطهٔ کفر در تمدن غرب به شمار می‌رود و هم اکنون غرب با به راه انداختن کوشش و تلاش سراسری، با هدف محدود کردن نفوذ انقلاب اسلامی، به ماهیت جهانی برخورد اسلام و کفر اعتراف کرده است؛ بنابراین باید نتیجه بگیریم که پیروزی انقلاب اسلامی بر کفر در ایران تمام و کامل است همین طور باید بپذیریم که انقلاب اسلامی ایران بیانگر آغاز یک درگیری جهانی بین اسلام و کفر و میان حق و باطل به شمار می‌رود.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»(ص۳۷)
 • «هیچ واقعه‌ای تاکنون به اندازهٔ انقلاب اسلامی در ایران اذهان امت اسلام را به خود مشغول نداشته و روح آنها را تسخیر نکرده است؛ همانطور که هیچ حادثه و مبارزه‌ای در طول تاریخ اسلام، استکبار جهانی کفر را به اندازهٔ انقلاب اسلامی در ایران به وحشت و هراس نیافکنده است.»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»(ص۳۸)
 • «نخستین دستاوردهای انقلاب اسلامی در ایران فهرست وار این است:

۱- شکست کامل کفر در تمام ابعادش، به ویژه شکست نیروهای سیاسی، نظامی و اقتصادی ۲- تأسیس یک نظام و حکومت اسلامی و نهادهای آن با ارشاد یک رهبر ۳- تبدیل جامعهٔ جاهلی به یک جامعهٔ اسلامی ۴- پی گیری آشتی ناپذیر جنگ علیه دشمنان اسلام هستند که حیات و بقای آنها را تداوم می‌بخشد، ولی با آغاز حرکت پیروزمند اسلامی، سرنوشت چنین حکومت‌ها، رژیم‌ها، حکام و نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به زباله دان تاریخ ختم خواهد شد.»

  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»(ص ۴۲)
 • «نیروی جهانی کفر، در انتظار به مبارزه طلبیده شدن و شکست خوردن از سوی نیروی جهان اسلام است. این امر ناتمام تاریخ است، پس بیائید به پیش رویم و آن را به پایان رسانیم که پیروزی نهایی از آن ماست و این تقدیر محتوم الهی است «لیظهره علی الدین کله و لو کره الکافرون» .»
  • در نهضت‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»(ص ۴۵)