چاچیتا

از ویکی‌گفتاورد

چاچیتا

  • «اگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید، بی‌شک شخص دیگری هستید.»