پرش به محتوا

پرواز

از ویکی‌گفتاورد

پرواز فرآیندی است که جسم از طریق یک جو یا فراتر از آن حرکت میکند، همانطور که در مورد پرواز فضایی نیز انجام می‌گیرد.

گفتاوردها[ویرایش]

  • نشانه‌شناسی: پرواز در اسطوره‌ها (ایکاروس) و در رؤیا، نشانهٔ میل به صعود، جستجوی هماهنگی درونی، و فراگذشتن از برخوردها و درگیری‌هاست.»
  • «خواب پرواز را خصوصاً افراد روان‌نژند می‌بینند، یعنی کسانی که به خودی خود قادر نیستند میل به بالارفتن را عملی کنند؛ این خواب از نظر نمادین به معنی «نداشتن قدرتِ پرواز» است. هرچه این میل در فرد بیشتر تحریک شود، عدم قدرت پرواز در او به نگرانی واضطراب و به پوچی می‌رسد، و سرانجام به حسِّ گناه تبدیل می‌شود.»
  • «خواب پرواز به کابوس سقوط پرواز بدل می‌شود و بیان نمادین واقعیت‌های زنده، شکست‌های واقعی، نتیجهٔ گریزناپذیر از طرز تلقی غلطی از یک زندگی واقعی است… تصویر پرواز بازماندهٔ غیرواقعی عملی است که لازم بوده اجرا شود، اما ندانسته، نتوانسته یا نخواسته آن را عملی کند، در نتیجه از آن فراگذشته و آن را به رؤیا واگذار کرده است.»

منابع[ویرایش]

  1. شوالیه، ژان. «پرواز (هوا) (Vol, air /flying, air)». در Dictionnaire des symboles [فرهنگ نمادها]. ج. دوم. ترجمهٔ سودابه فضایلی. تهران: انتشارات جیحون، ۱۳۸۴. ص ۲۰۸. شابک ‎۹۶۴۶۵۳۴۱۴۷.