پابرهنگی

از ویکی‌گفتاورد

این نوشتار یا بخش نیازمند ویکی‌سازی است.
لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه آن را ویکی‌سازی کنید و در پایان این الگو را بردارید.


  • در سایر کشورهای دنیا هم محدودیت‌هایی وجود دارد، مثلاً اگر مردی پابرهنه یا با لباس خواب حتی پیژامه از خانه بیرون برود، پلیس او را بازداشت می‌کند.
  • می‌دانی چرا (مبارزان) انصارالله پابرهنه و بدون کفش به جنگ می‌روند.. ؟! زیرا کفش‌های خود را به دهان بدگویان‌شان پرت کرده‌اند.
  • نیمه‌شب بیدار شدم و ایلان ماسک را پابرهنه در آشپزخانه دیدم!
  • نمی‌توانم باور کنم که من روی فرش قرمز دارم راه می‌روم و کسی جلوی مرا بگیرد و خیلی محترمانه بگوید شما کفش پاشنه دار نپوشیده‌اید و من هم مجبور شوم به او بگویم بله دوست عزیز نپوشیده‌ام. اما مگر مجبورم که بپوشم؟