ویکی‌گفتاورد:GUS2Wiki

از ویکی‌گفتاورد

This page provides a historical record of Special:GadgetUsage through its page history. To get the data in CSV format, see wikitext. To customize this message or add categories, create /top. داده‌های زیر در حافظهٔ نهانی وجود دارند و آخرین بار در 2023-11-28T09:04:33Z روزآمدسازی شده‌اند. حداکثر 5000 نتیجه در حافظۀ نهان موجود است.

ابزار شمار کاربران کاربران فعال
AjaxUndo 34 1
AncreTitres 18 1
BiDiEditing 16 1
Cat-a-lot 2 0
CategoryAboveAll 15 1
CleanDeleteReasons 17 0
Contributions-report 28 1
CustomizedEditTool 17 1
DeluxeHistory 19 1
EasyNewSection 20 1
Edittools پیش‌فرض پیش‌فرض
Extra-Editbuttons پیش‌فرض پیش‌فرض
Extra-menu 36 1
Gototop 15 1
GreenRedirect 27 1
HotCat 92 1
IranianSans 23 1
Markblockedscript 29 1
Newuser 42 1
OldDiff 18 1
PageContributions 34 1
QPreview 18 1
RTRC 21 1
RedirectMaker 34 1
SearchEngines 20 1
ShortLink 16 1
ToolsIcon 27 1
Twinkle پیش‌فرض پیش‌فرض
UTCLiveClock 26 1
UserEditCount 27 1
XTools 39 1
contribsrange 14 1
decodesummary پیش‌فرض پیش‌فرض
defaultsummaries 24 1
diffswitchdir 19 1
dropdown-menus 20 1
edittop 28 1
exlinks 18 1
fixsidebar 10 1
fixtopbar 15 1
googletranslator 26 1
intropreload 15 1
lastchenges 12 1
lastdiff 26 1
lifilter 19 1
localclock 21 1
notsign 21 1
patroller پیش‌فرض پیش‌فرض
popups 57 1
prefixindex 13 1
prota 16 1
purgetab 19 1
sidebarToggle 8 1
sysopdectector 38 1
taghighlighter 34 1
userinfo 27 1