صفحه‌های محافظت‌شده

پرش به ناوبری پرش به جستجو

در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوان‌هایی که از ایجاد محافظت شده‌اند، به عنوان‌های محافظت‌شده مراجعه کنید.

صفحه‌های محافظت‌شده
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
برچسب زمان صفحه انقضا کاربر محافظت‌کننده پارامترهای محافظت دلیل
ناشناس الگو:پیوند اول مدیاویکی۶۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:پیوند دوم مدیاویکی۶۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:ویرایش زیرصفحه۱٬۰۴۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌گفتاورد:درخواست‌های مدیر شدن/Mardetanha۵٬۵۰۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کاربر:ظهیری۷۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس پرونده:Wiki.png۵۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:DIRMARK۵ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:!۲۷۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:پروژه خواهر۳۸۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:رده انبار۳۲۹ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:ویکی‌پدیا با عنوان۳۳۹ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:ویکی‌پدیا۱٬۶۰۵ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:ویکی‌واژه۴۱۹ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:ویکی‌نسک۳۴۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:ویکی‌نبشته۴۲۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:QoDfooter۲۵۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:نقل‌قول روز صفحهٔ اصلی۱٬۶۰۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Otherwiki۲٬۲۰۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:زبان‌های ویکی‌گفتاورد۳٬۴۲۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Categorybrowsebar۹۴۹ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Multicol۳۲۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Multicol-break۷۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Multicol-end۴۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:رده‌های اصلی۱٬۲۲۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:اجتماع صفحهٔ اصلی۲٬۲۹۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:صفحات برگزیده صفحهٔ اصلی۳٬۹۹۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:ResolveNegative۱۴۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:الگوی محافظت‌شده۱٬۸۵۵ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:الگوی۱۳۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس صفحهٔ اصلی۶۵۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Imbox۱٬۸۹۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:اخطار نگاره۷۳۵ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Rellink۱۸۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:اصلی۱٬۳۱۵ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Border-radius۱۶۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:•۳۹۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Plainlink۱۵۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Navbox۱۲۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌گفتاورد:تأییدپذیری۳٬۶۵۹ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس میرحسین موسوی۱۶۶٬۲۷۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:Tmbox/core۲٬۱۳۹ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Tmbox۶۹۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌گفتاورد:نظرخواهی برای افزودن سیاست اثبات‌پذیری به ویکی‌گفتاورد۳٬۳۶۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:عنوان۱٬۸۷۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ولایت فقیه۱۴٬۳۵۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:شعر۲۱۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌گفتاورد:ورودی کاربران۷٬۲۵۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس کاربر:Sajad۲٬۳۰۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده، آبشاری
ناشناس کاربر:Sajad/نشان‌های افتخار۲۵۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کاربر:Sajad/گودال ماسه‌بازی۱۱۶٬۲۶۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر