الگو:!

از ویکی‌گفتاورد

| این یک الگوی کمکی‌است و به کمک آن می‌توان «|» را در کدهای ویکی وارد کرد. این صفحه به دلیل حساس بودن و استفاده در الگوهای مختلف قفل شده‌است.