باراک اوباما: تفاوت بین نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
←‏دارای منبع: ابرابزار
(←‏دارای منبع: ابرابزار)
 
== دارای منبع ==
* «اقدام نظامی آمریکا نمی تواندنمی‌تواند تنها و یا حتی اصلی تریناصلی‌ترین تشکیل دهنده تصمیم ما به بحرانها باشد. آمریکا زمانی که منافع اصلی ما اقتضااقتضاء کنند، از نیروی یکجانبه نظامی استفاده خواهد کرد. حتی در چنین شرایطی ما باید بپرسیم آیا اقدام (نظامی) ما متناسب، موثرمؤثر و عادلانه بوده است. اما آمریکا هرگز نباید برای حفاظت از سرزمین، منافع و شیوه زندگی خود اجازه بگیرد. »<ref>http://foreignpolicy.com/2014/05/28/president-obama-at-west-point-watch-the-speech-read-the-transcript/</ref>
* «حمایت آمریکا از حقوق بشر فراتر از ایده آلیسم است؛ حقوق بشر امنیت ملی ماست. احترام به حقوق بشر بخشی از ترکیب ثبات است. قرن جدید پایان بخش استبداد نبوده است. امروز به دلیل تلاشها، دیپلماسی وکمکهای خارجی آمریکا و فداکاری سربازان آمریکایی انسانهای بیشتری تحت دولتهای منتخب زندگی می کنندمی‌کنند. برخلاف دیگر کشورها آمریکا ازتوانمندسازی افراد نمی هراسد،نمی‌هراسد، ما با آن قوی تر می شویممی‌شویم. »<ref>http://foreignpolicy.com/2014/05/28/president-obama-at-west-point-watch-the-speech-read-the-transcript/</ref>
* «اسلام همواره بخشی از سرگذشت آمریکا بوده است. نخستین کشوری که کشور مرا به رسمیت شناخت مغرب (مراکش) بود. جان آدامز، دومین رئیس جمهوری ما با امضای پیمان طرابلس در سال 1796،۱۷۹۶، نوشت: "«ایالات متحده به خودی خود هیچ دشمنی با قوانین، دین یا آرامش مسلمانان ندارد."» و از زمان بنیانگذاری کشور ما تا کنون، مسلمانان آمریکایی به ایالات متحده غنا بخشیده اندبخشیده‌اند. آنها در جنگهای ما جنگیده اند،جنگیده‌اند، در دولت ما به خدمت پرداخته اند،پرداخته‌اند، به خاطر حقوق مدنی به پا خاسته اند،خاسته‌اند، کسب و کار آغاز کرده اند،کرده‌اند، در دانشگاه هایدانشگاه‌های ما تدریس کرده اند،کرده‌اند، در صحنۀصحنهٔ ورزش ما درخشیده اند،درخشیده‌اند، برندۀبرندهٔ جوایز نوبل بوده اند،بوده‌اند، بلندترین ساختمان ما را ساخته اندساخته‌اند و مشعل المپیک ما را فروزان نگهداشته اند.نگهداشته‌اند؛ و هنگامی که نخستین آمریکایی مسلمان اخیرااخیراً به عضویت کنگره انتخاب شد، او سوگند خود را برای دفاع از قانون اساسی ما با استفاده از قرآنی که یکی از پدران بینانگذار ما – تاماس جفرسن- در کتابخانۀکتابخانهٔ شخصی خود نگاه می داشت،می‌داشت، ادا کرد.»
** سخنرانی ژوئن 2009۲۰۰۹ در قاهره <ref>https://www.whitehouse.gov/blog/2014/07/15/president-obama-hosts-iftar-dinner-white-house</ref> <ref>https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/14/remarks-president-annual-iftar-dinner-july-14-2014</ref>
* «برای مسلمانان، ماه رمضان زمانی است برای تأمل و برای به یاد آوردن این نکته که انضباط و از خود گذشتگی خمیر مایۀمایهٔ اصلی یک زندگی دین دارانه است.است؛ و برای همۀهمهٔ ما، صرفنظر از دینی که داریم، ماه رمضان یادآور این حقیقت است که ما دارای چه مشترکات زیادی با یکدیگر هستیم. ارزش صلح و نیکوکاری، اهمیت خانواده و جامعه- اینها ارزش هاییارزش‌هایی جهانی هستند. توصیه به دوست داشتن یکدیگر، پاسداری از عدالت و مراقبت از فرودست ترینفرودست‌ترین افراد در میان ما- اینها پیوند هایپیوندهای مشترک میان سنت هایسنت‌های دینی ما هستند.»<ref>https://www.whitehouse.gov/blog/2014/07/15/president-obama-hosts-iftar-dinner-white-house</ref> <ref>https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/14/remarks-president-annual-iftar-dinner-july-14-2014</ref>
* «هدف ما صلح و امنیت، هم برای اسراییل و هم فلسیطینی هافلسیطینی‌ها بوده است و همچنان ادامه دارد.دارد؛ و من این را با صراحت خواهم گفت که هیچ کشوری نمینمی‌تواند تواند حملۀحملهٔ بی ملاحظه با راکت را به شهروندان خود بپذیرد.بپذیرد؛ و بنابراین ما با صراحت گفته ایمگفته‌ایم که اسراییل حق دفاع از خود را در برابر آنچه که من حملات نابخشودنی از جانب حماس تلقی میمی‌کنم کنم دارد.دارد؛ و در همان حال، علاوه بر بحران انسانی در غزه که ما از مدتها پیش به سختی برای سبک کردن آن کوشیده ایم،کوشیده‌ایم، کشته شدن غیر نظامیان فلسطینی در غزه یک فاجعه است، به همین سبب ما بر ضرورت کمک برای محافظت از غیر نظامیان، صرفنظر از این که آنها چه کسانی هستند و یا در کجا زندگی می کنندمی‌کنند تأکید کرده ایمکرده‌ایم.»<ref>https://www.whitehouse.gov/blog/2014/07/15/president-obama-hosts-iftar-dinner-white-house</ref> <ref>https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/14/remarks-president-annual-iftar-dinner-july-14-2014</ref>
* «با توجه به اینکه ایران یک تمدن بزرگ است، حکومت، مسئول {اقدامات} ضد آمریکایی... و بقیه اقدامات جهانی است ما فقط می‌خواهیم مطمئن شویم که ایران سلاح هسته‌ای ندارد... » <ref>http://www.nytimes.com/2015/04/06/opinion/thomas-friedman-the-obama-doctrine-and-iran-interview.html</ref>
* «ایران در اقدامات خطرناکی دست دارد و باعث برهم زدن ثبات کشورهای مختلفی در سراسر منطقه است. ایران کشوری حامی تروریسم است، و در کمک به رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه نقش دارد. از حزب الله در لبنان و حماس در نوار غزه حمایت می‌کند. به شورشیان حوثی در یمن کمک می‌کند. به همین دلیل کشورهای منطقه حق دارند از تلاشهای ایران عمیقاً نگران باشند»<ref>http://www.sharqparsi.com/2015/05/article25397</ref>
* «با اینکه ما به دنبال توافق هسته‌ای با ایران هستیم، اما ایالات متحده نسبت به دیگر اقدامات بی باکانه ایران هوشیار باقی خواهد ماند».<ref>http://www.sharqparsi.com/2015/05/article25397</ref>
* «هرگز از ایجاد صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها مأیوس نخواهم شد»<ref>http://www.sharqparsi.com/2015/05/article25397</ref>
* «فلسطینی‌ها سزاوار پایان یافتن اشغال و تحقیر روزانه همراه آن، هستند».<ref>http://www.sharqparsi.com/2015/05/article25397</ref>
* «اگر هنوز هستند کسانی که تردید دارند آمریکا مکانی است که در آن همه چیز امکان‌پذیر است و نمی‌دانند که آیا رؤیای بنیانگذاران و پدران ما هنوز زنده است یا نه، و هنوز قدرت دمکراسی ما را زیر سئوال می‌برند، امشب پاسخی است به آنها.
* سلام، شیکاگو.
 
اگر هنوز هستند کسانی که تردید دارند آمریکا مکانی است که در آن همه چیز امکان‌پذیر است و نمی‌دانند که آیا رؤیای بنیانگذاران و پدران ما هنوز زنده است یا نه، و هنوز قدرت دمکراسی ما را زیر سئوال می‌برند، امشب پاسخی است به آنها.
 
این پاسخی است که صفوفی که در اطراف مدارس و کلیساها در سراسر این کشور بسته شد داد. صفوف انبوه مردمی که سه چهار ساعت در انتظار ایستادند، بسیاری برای نخستین بار در زندگی شان رای می‌دادند، زیرا باور داشتند که این بار باید متفاوت باشد، و صدای آن‌ها می‌تواند این تفاوت را نشان دهد.
** [http://www.voanews.com/persian/2008-11-06-voa5.cfm سخنرانی پیروزی در شیکاگو ،۴ نوامبر ۲۰۰۸]
۳۹٬۷۴۷

ویرایش

منوی ناوبری

ابزارهای شخصی

فضاهای نام

گویش‌ها

بیشتر