تفاوت میان نسخه‌های «ضرب‌المثل‌های آذربایجانی»

پرش به ناوبری پرش به جستجو
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* پنیری دری ساخلار قادئنی اری.
** «پنیر را توبره نگه می‌دارد و زن را شوهر».
* پؤخ پؤخدی، یاش، قوروسی یؤخدی.
* پوخ پوخدور، یاشی یا قوروسو.
** «گوه گوهگوهه، است،خشک چهو تر چه خشکنداره».
* پولو وئر پولا.
** «پول را بده به پول».
۸۴

ویرایش

منوی ناوبری