اختیارات کاربر

پرش به ناوبری پرش به جستجو
انتخاب یک کاربر  
مشاهدهٔ گروه‌های کاربردیدن دسترسی کاربری Hosseinronaghi (بحث | مشارکت‌ها)

عضو: گشت خودکار، واگردانان

عضو ضمنی: کاربران تأییدشدهٔ خودکار

سیاههٔ اختیارات کاربر

  • ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۲۶ فرهنگ2016 بحث مشارکت‌ها دسترسی Hosseinronaghi را از گروه معافیت از قطع دسترسی آی‌پی (موقت، تا ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۱۳) و گشت خودکار به معافیت از قطع دسترسی آی‌پی (موقت، تا ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۱۳)، گشت خودکار و واگردان تغییر داد (با توجه به درخواست)
  • ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۱۳ فرهنگ2016 بحث مشارکت‌ها دسترسی Hosseinronaghi را از گروه گشت خودکار به معافیت از قطع دسترسی آی‌پی (موقت، تا ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۱۳) و گشت خودکار تغییر داد
  • ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۵ فرهنگ2016 بحث مشارکت‌ها دسترسی Hosseinronaghi را از گروه (هیچ) به گشت خودکار تغییر داد