پرش به محتوا

محمدرضا علیمردانی

از ویکی‌گفتاورد

محمدرضا علیمردانی (۱۱ خرداد ۱۳۵۵، تهران) صداپیشه، خواننده و بازیگر ایرانی است.

گفتاوردها[ویرایش]

«از زمانی که شروع به حرف زدن کردم، فهمیدم نقص بزرگی در صدای من هست. یک بیماری ارثی به نام لارنژیت که همان تورم تارهای صوتی است. تورمی که موجب پیچیدگی و قر شدن تارهای صوتی ام شده بود. کلمه ی تار، یک تصوری ایجاد می کند ولی این تارهای صوتی بافتی شبیه گلبرگ دارد ولی خیلی قوی و منعطف و زود رنج است. من با این نقص متولد شدم ولی خیلی متوجهش نبودم. از ۶-۵ سالگی به بعد آزارم داد. چون توی شیطنت هایم می دیدم که می توانم نقش بازی کنم. نمی دانستم اسمش بازیگری است ولی انجامش می دادم. اما می دیدم که صدایم مشکل دارد.» [۱]


[ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﮐﺘﺮ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ، ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻢ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﯾﺶ، ﺟﻠﻮﯼ ﯾﮏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻡ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯼ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﮐﻠﯽ ﻟﺬﺕ ﻣﯽﺑﺮﺩﻡ، ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ ﻧﻘﺎﺵ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻡ ! ﭼﻮﻥ ﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﻪ ﭘﺎ ! ﺩﻣﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻫﺎﻥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩ . ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻡ ﻭ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ . ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﯾﮏ ﺟﺮﻗﻪ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ . ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﮐﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺭﺍﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺣﺘﻤﺎً ﺩﺭ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻋﻠﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻩ، ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻨﯽﺍﺵ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺭﺍﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺷﺪﻡ . ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺘﻤﺎً ﺭﺍﻫﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺣﺘﻤﺎً ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﯽ ! ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺮﻗﻪ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ.] http://www.mehrnews.com/news/3718951/می-خواستم-بازیگر-باشم-صداپیشه-شدم-طنز-خارجی-ها-لوس-است

منابع[ویرایش]

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ