پرش به محتوا

مجد همگر

از ویکی‌گفتاورد

خواجه مجدالدین هبه‌الله بن احمد (یا محمد) بن یوسف همگر مشهور به ابن همگر یزدی و مجد همگر یزدی (۶۰۷–۶۸۶ قمری) از شاعران و گویندگان فارسی سدهٔ هفتم هجری است.

گفتاوردها

[ویرایش]
 • در رفتن شمس از شفق خون بچکید// مه چهره بکند و زهره گیسو ببرید
 • شب جامه سیه کرد از این ماتم و صبح// برزد نفس سرد و گریبان بدرید
 • وقت آن است که یاران می روشن گیرند// بزم آراسته را در گل و سوسن گیرند
 • صبحدم باده خوران سوی گلستان آیند// شامگه مست و خرامان ره گلشن گیرند
 • شاهدان میل همه سوی در و دشت کنند// عاشقان بر سر ره منزل و مسکن گیرند
 • دلبران چون می و رود و گل و صحرا طلبند// بی دلان ترک دل و جان و سر و تن گیرند
 • قمری و ساری در باغ وطن گر سازند// بلبل و فاخته بر سرو نشیمن گیرند
 • بلبلان چون به چمن زمزمه و ناله کنند// همه آهنگ ز آه سحر من گیرند
 • عاشقانی که به هم جام می خام خورند// همه بر یاد من سوخته خرمن گیرند
 • گاه آن است که سرمست در یار زنم// دست در دامن آن دلبر عیّار زنم
 • وقت آن است که بلبل به گلستان آید// هر که عاشق بود از خانه به بستان آید
 • غنچه در پوست نگنجد ز نشاط می و بزم// تا که از طرف گلستان به شبستان آید
 • گل به بزم همه کس عیش کند چون بت من// یا چون من بلبل بی‌چاره به افغان آید
 • راستی گل به وفا یار مرا می‌ماند// که وصالش به یکی هفته به پایان آید
 • بلبل خسته چو من از پس یک هفته وصال// رنج یکساله کشد چون که ز هجران آید
 • همه شب ناله کنم بر صفت لیلی و من// نالهٔ بلبل و من هر دو به یکسان آید
 • نالهٔ بلبل مست از طرب گل خیزد// نالهٔ من همه از سوز دل و جان آید
 • گاه آن است که آهنگ خرابات کنم// خاک در دیدهٔ سالوسی و طامات کنم
 • حسن جهانگیر تو مملکت جان گرفت// کفر سر زلف تو عالم ایمان گرفت
 • در هوس عشق تو رخت برانداخت صبر// عشق ز دیوانگی راه بیابان گرفت
 • گشت پریشان دلم در هوس زلف تو// تا وطن خود در آن زلف پریشان گرفت
 • بوی سر زلف تو باد به گلزار برد// بلبل مست آن زمان راه گلستان گرفت
 • تا پسر همگرست بلبل باغ سخن// از نفس عندلیب نغمه و دستان گرفت
 • از سادگی و سلیمی و مسکینی// وز سرکشی و تکبر و خودبینی
 • بر آتش اگر نشانیم بنشینم// بر دیده اگر نشانمت ننشینی
 • درد تو ز دل به داغ هجران نرود// نقش تو ز پیش چشم آسان نرود
 • تا دل باشد مهر تو در دل باشد// تا جان نرود مهر تو از جان نرود

پیوند به بیرون

[ویرایش]

https://rasekhoon.net/article/show/1084081/نگاهی-به-سروده-های-مجد-همگر

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
مجد همگر
دارد.