پرش به محتوا

غرر الحکم و درر الکلم

از ویکی‌گفتاورد

غرر الحکم و درر الکلم کتابی است شامل گفتاوردهای علی بن ابی‌طالب که به شیوه الفبایی چیدمان شده و تعدادشان ۱۰۷۶۰ می‌باشد. عبدالواحد تمیمی آمدی گرداورنده آن است که کتاب را در ۹۱ بخش (باب) فهرست بندی کرده است.

گفتاوردها[ویرایش]

«آنچه را بخشیدی، از یاد ببر؛ آنچه را وعده دادی، به یاد آور.» (۲۲۴۹)

«زکات علم نشر آن است.» (صفحه ۵)

«عقل بهترین بخشش خداوند است» (صفحه ۴۲۰)

«انسان نیکوسرشت از هیچ کس نمی ترسد» (صفحه ۲۵۳)

«حسود همیشه غمگین است» (صفحه ۳۶)

«دانش اساس صبر است» (صفحه ۲۴۹)