ضرب‌المثل‌های ایرلندی

از ویکی‌گفتاورد
 • «Bíonn gach tosú lag.»
 • ترجمه: «هر آغازی ضعیف است.»
  • مترادف فارسی: «هر چیزی در ابتدایش ضعیف است»
 • «Bíonn adharca fada ar na ba thar lear.»
 • ترجمه: «گله گاو سرزمین‏های دورتر شاخشان بلندتر است.»
  • مترادف فارسی: «مرغ همسایه غاز است.»
 • «Bíonn ciúin ciontach.»
 • ترجمه: «ساکت گناه‏کار است.»
  • مترادف فارسی: «از آن نترس که های و هوی دارد از آن بترس که سر به توی دارد»
  • مترادف فارسی: «فرد آب زیر کاه»
 • «Bíonn cluasa ar na clathacha.»
 • ترجمه: «فنس‏ها(دیوارها) گوش دارند.»
  • مترادف فارسی: «دیوار موش داره ٬ موش هم گوش داره»
 • «Briseann an dúchais trí shúile an chait.»
 • ترجمه: «چشم‏های یک گربه تربیتش را نشان می‏دهد.»
  • مترادف فارسی: «چشم‏ها هرگز دروغ نمی‏گویند»
 • «Cailín ag Mór agus Mór ag iarraidh déirce.»
 • ترجمه: «آقا خدمتکار دارد اما باز هم باید التماس کند.»
  • مترادف فارسی: «-»
 • «Cad a dhéanfadh mac a' chait ach luch a mharú?" .»
 • ترجمه: «از پسر گربه چه انتظاری بجز کشتن موش می‏رود؟.»
  • مترادف فارسی: «پسر کو ندارد نشان از پدر؟»
 • «Ceileann searc ainimh 's locht.»
 • ترجمه: «عشق کور است.»
 • «Coimhéad fearg fhear na foighde.»
 • ترجمه: «از خشمگین کردن یک فرد صبور پرهیز کنید.»
  • مترادف فارسی: «-»
 • «Dúirt bean liom go ndúirt bean léi.»
 • ترجمه: «یک زن به من گفت ٬ یک زن به او گفت...»
  • مترادف فارسی: «یک کلاغ چهل کلاغ کردن»
 • «Is binn béal ina thost.»
 • ترجمه: «یک دهان ساکت شیرین است»
  • مترادف فارسی: «-»
 • «I scáth a chéile a mhaireann na daoine.»
 • ترجمه: «مردم در سایه‏های یکدیگر زندگی می‏کنند»
  • مترادف فارسی: «-»
 • «Is fearr an tsláinte ná na táinte.»
 • ترجمه: «سلامتی بهتر از ثروت است»
  • مترادف فارسی: «سلامتی بالاترین دارایی است»
 • «Is iad na muca ciúine a itheann an mhin.»
 • ترجمه: «این سکوت خوک‏ها به خاطر خوردن غذا است.»
  • مترادف فارسی: «صدایشان از جای گرم می‏آید»
 • «Is leor don dreoilín a nead.»
 • ترجمه: «یک لانه برای یک چکاوک کافی است»
  • مترادف فارسی: «-»
 • «Ní hé lá na gaoithe lá na scoilb.»
 • ترجمه: «یک روز بادی روز خوبی برای کاه‏گل کردن نیست.»
  • مترادف فارسی: «-»
 • «Ní mar a shíltear a bhítear.»
 • ترجمه: «چیزها آنطور که به نظر می‏رسند نیستند.»
  • مترادف فارسی: «-»
 • «Tada gan iarracht.»
 • ترجمه: «هیچ چیز بدون کوششش نیست.»
  • مترادف فارسی: «نابرده رنج گنج میسر نمی‏شود»
 • «Tús maith, leath na hoibre.»
 • ترجمه: «یک شروع خوب نصف کار است.»
  • مترادف فارسی: «قدم اول را محکم بردار»
 • «Pós bean ón sliabh agus pósfaidh tú an sliabh.»
 • ترجمه: «با یک زن از جنس کوه ازدواج بکنید ٬ با یک کوهستان ازدواج کردید.»
  • مترادف فارسی: «شما نمی‏توانید با کسی ازدواج بکنید بدون اینکه با افراد دیگر خانواده او ارتباط نداشته باشید»
 • «Is maith an t-anlann an t-ocras.»
 • ترجمه: «گرسنگی بهترین چاشنی است.»
  • مترادف فارسی: «آدم گرسنه سنگ هم برایش خوشمزه است»
 • «Is maith an scéalaí an aimsir.»
 • ترجمه: «زمان بهترین قصه‏گو است.»
  • مترادف فارسی: «-»
 • «Is minic an fhírinne searbh.»
 • ترجمه: «حقیقت اغلب تلخ است.»
 • «Is maith an scáthán súil charad.»
 • ترجمه: «چشم یک دوست یک آینه خوب است.»
  • مترادف فارسی: «دوستان عیب‏های هم را به هم می‏گویند»
 • «Is leor nod don eolach.»
 • ترجمه: «یک راهنمایی برای یک عاقل کافی است.»
  • مترادف فارسی: «به آدم عاقل یک بار حرف را می‏گویند»

منبع[ویرایش]

ویکی انگلیسی