شکنجه

از ویکی‌گفتاورد

شکنجه عملِ عمدیِ تحمیلِ درد فیزیکی یا روانی شدید و احتمالاً آسیب به یک انسان یا حیوان.

گفتاوردها[ویرایش]

  • «هم اکنون خطری بسیار جدّی از سوی کسانی که تروریسم را وسیله‌ای برای دستیابی به اهدافِ خود قرار داده‌اند، جهان را تهدید می‌کند. امّا همان گونه که تاریخِ شکنجه نشان می‌دهد، هر زمان که شکنجه از سوی جوامع بشری پذیرفته شود، قربانیانِ فراوانی را از سراسرِ جهان به دامِ خود می‌کشد؛ بنابراین، می‌توان گفت که خطرِ شکنجه بسیار جدّی تر از خطرِ تروریسم است.»
    • کنث راثاز «Turture» نشر نیو پرس ریال ۲۰۰۵، فصلِ تاریخچهٔ شکنجه
  • «خشونت با اردوگاه آشویتس به پایان نرسید، بلکه امروز هم انسان‌ها تحت شکنجه هستند.»

منابع[ویرایش]