پرش به محتوا

مشورت

از ویکی‌گفتاورد
(تغییرمسیر از شورا)

این نوشتار یا بخش نیازمند ویکی‌سازی است.
لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه آن را ویکی‌سازی کنید و در پایان این الگو را بردارید.


مشورت کردن یعنی «تبادل نظر کردنِ دو یا چند نفر با یکدیگر، به منظور یافتن راه حل یا تصمیم گیری درباره موضوعی».

در قرآن[ویرایش]

 • از پرتو رحمت الهی در برابر آنها نرم (و مهربان) شدی و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده می‌شدند بنابراین آنها را عفو کن و برای آنها طلب آمرزش نما و در کارها با آنها مشورت کن اما هنگامی که تصمیم گرفتی (قاطع باش و) بر خدا توکل کن زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد».
  • آل عمران آیه ۱۵۹
 • و آنان که دستورات پروردگار را اجابت و اطاعت کردند و نماز به پا داشتند و کارشان را با مشورت یکدیگر انجام دادند و از آنچه روزی‌شان دادیم انفاق می‌کنند
  • سورهٔ شوری، آیهٔ ۳۸

حدیث[ویرایش]

 • رأی؛ هیچکس هرگز با مشورت بدبخت و با استبداد رأی، خوشبخت نشده‌است»
  • حضرت محمد بن عبدالله(تفسیر ابو الفتوح رازی).


 • هر که خودکامگی کند به هلاکت رسد و هر که با دیگران مشورت کند در عقل آنان شرکت جسته‌است»

 • هنگامی که زمامداران شما، نیکان شما باشند و توانگران شما سخاوتمندان و کارهایتان به مشورت انجام گیرد، در این موقع روی زمین از زیر زمین برای شما بهتر است (یعنی شایسته حیات و زندگی هستید) ولی اگر زمامدارانتان، بدان، و ثروتمندان، افراد بخیل باشند و در کارها مشورت نکنید در این صورت، زیر زمین از روی آن برای شما بهتر است

 • با سه طایفه مشورت نکن: با هیچ بخیلی مشورت مکن، که تو را از فضل و بخشش باز می‌دارد و از فقر و نیاز می‌ترساند»، و نه با هیچ ترسویی، که تو را از اقدام در امور سست می‌سازد»، و نه با هیچ حریصی، که به ناروا حرص و آز را در نظرت می‌آراید».

 • حق کسی که از تو مشورت می‌خواهد این است که اگر عقیده و نظری داری در اختیار او بگذاری و اگر درباره آن کار، چیزی نمی‌دانی، او را به کسی راهنمایی کنی که می‌داند و اما حق کسی که مشاور تو است این است که در آنچه با تو موافق نیست او را متهم نسازی»
 • سرزنش نمی‌شود کسی که مشورت کرده‌است.

نقل قول[ویرایش]

 • با عاقلان ایماندار مدام مشورت کن!
 • معرفت از لفظ دین داران کامل عقل جوی /مشورت بارای نزدیکان دور اندیش کن
 • «مشورت ادراک و هشیاری دهد// عقل‌ها را عقل‌ها یاری دهد»