شرک

از ویکی‌گفتاورد

شِرک در اسلام، به گناهِ پرستش خدایان متعدد یا بت‌پرستی اشاره دارد.

گفتاوردها[ویرایش]

  • «خدا ایمان را واجب کرد برای پاکی از شرک ورزیدن ...»
  • «بدانید که ستم بر سه گونه است: آن که آمرزیدنی نیست، و آن که واگذاشتنی نیست، و آن که بخشوده است، و بازخواست کردنی نیست. امّا آن که آمرزیدنی نیست، همتا انگاشتن برای خداست که بزرگترین ظلم هاست و خدا در قرآن فرمود: «همانا خدا شرک آوران را نخواهد بخشود .» امّا ستمی که بر بنده ببخشایند، ستم اوست بر خود به برخی کارهای ناخوشایند. امّا آن که واگذاشتنی نیست، ستم کردن بر بندگان است.»