پرش به محتوا

سعدون حمادی

از ویکی‌گفتاورد

سعدون حمادی (۱۹۳۰ / ۲۰۰۷) نخست وزیر کشور عراق در زمان حاکمیت صدام حسین از مارس تا سپتامبر ۱۹۹۱ بود.

گفتاوردها[ویرایش]

  • «عراق به هیچ وجه قصدِ جنگ با ایران را در خارجِ از چارچوبِ دفاع از حاکمیّت و حقوقِ مشروعِ خویش ندارد ... دولتِ عراق صمیمانه امیدوار است که دولتِ ایران وضعیّتِ جدید را بپذیرد و با درایت و منطق عمل کند.»
  • ۲۱ سپاتمبر ۱۹۸۰، UNSCOR,supplement for July,August,September 1980,pp.113-114(S/14191)