پرش به محتوا

زرتشت

از ویکی‌گفتاورد

زرتشت پیامبر ایرانی و بنیادگذار دین زرتشتی‌گری یا مزداپرستی و سرایندهٔ گاهان. زرتشت احتمالاً در هزارهٔ دوم پیش از میلاد می‌زیسته. وی در سن ۷۷ سالگی در بلخ کشته شد.

دارای منبع[ویرایش]

 • «کسی که آرامش درونی دارد، با دانش و گفتار و کردار و وجدانش راستی را می‌افزاید.»
  • پیام زرتشت ص۱۲[۱]
 • «بهترین ثواب راستی و بدترین گناه دروغ است.»
  • پیام زرتشت ص۴۸[۲]
 • «ای مردم به کسی گوش دهید که دانا و طرفدار راستی باشد.»
  • پیام زرتشت ص۶۶[۳]
 • «مردم به وسیلهٔ منش پاک به تکامل و جاودانگی می‌رسند.»
  • پیام زرتشت ص۷۰[۴]
 • «ای زنان و ای مردان بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید با خرد خود نیک بنگرید آنگاه هر یک از شما شخصاً و با آزادی بین این دو راه نیکی و بدی یکی را برگزینید.»[۵]
 • «کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ غالب نخواهد شد.»
  • پیام زرتشت صفحهٔ پایانی[۶]
 • «خوشبختی از آن کسی است که خواهان خوشبختی دیگران باشد»[۷]
 • «راه در جهان یکی است و آن راستی است»[۸]
 • «ای آرامش، مگذار شهریاران ستمگر و بد رفتار بر ما حکومت کنند بلکه بشود شهریاران دادگر و با ایمان که دارای رفتاری نیکو و دانش و خرد، راهنمای آن‌ها است، بر ما فرمانروایی کنند.
  • (گاتها هات ۴۸ بند ۵)
 • «مبادا بار دیگر آموزگار بدخواه، زندگی مردم را تباه سازد و دروغ پرست با کج آموزی خویش، آنان را گمراه سازد.

(گاتها هات ۴۵ بند ۱)

 • «به راستی آموزگاران و رهبران کژ اندیش و زشت کار، زندگانی را تباه می‌سازند و بدکاران را بزرگ و باشکوه می‌شمارند.
  • (گاتها هات ۳۲ بند ۱۱)
 • «هیچ‌کدام از این بدکاران نمی‌دانند که با کار و کوشش، پیشرفت به دست می‌آید، آنگونه که زندگی آموخته‌است.
  • (گاتها هات ۳۲ بند ۷)

بدون منبع[ویرایش]

 • «اندوه پیام‌آور مرگ است. انسان دانا و پرهیزگار، شاد است.»
 • «ای راستی، شکوهِ منشِ پاک را از آنِ من ساز!»
 • «خدمت به مردم وظیفه نیست، بلکه دارای لذتی است که سلامتی و شادمانی شخص شما را زیاد می‌کند.»
 • «راستی یگانه فضیلت است، راستی شادمانی است، شادمانی از آن کسی است که همیشه راست‌گو و درست‌کردار است.»
 • «سخنی گویید که از اندیشه پاک سرچشمه گرفته‌است و کاری کنید که با کوشش و پارسایی از دست و بازو برآمده باشد.»
 • «هر گفتار و کرداری را با ترازوی عقل بسنجید و آن‌گاه اگر نیک آمد به پیروی از آن بپردازید!»
 • «هومت - هوخت - هورشت (اندیشه نیک - گفتار نیک - کردار نیک).»
 • «همیشه روان راستی پرستان از بهرهٔ نیک برخوردار خواهد بود.»
 • «ما خواهان آنیم از زمرهٔ کسانی باشیم که بشر را به شاهراه راستی راهنمایی می‌کند.»
 • «اگر کاری به تو تکلیف می‌کنند وتو در صواب یا ناصواب بودنش تردید داری، از قبولش امتناع ورز.»
 • «اگرخدمت به خلق وظیفه نیست، بلکه لذتی است، زیرا سلامتی وشادمانی شخصرا زیاد می‌کند.»

دربارهٔ زرتشت[ویرایش]

 • زرتشت اولین کسی است که تقریباً پایه و اساس مذهب کاتولیک را ریخته‌است.
  • فرانچسکو پاتریسیوس

پانویس[ویرایش]

 1. اکرم بهرامی. پیام زرتشت، صفحهٔ ۱۲. کتابخانه ملی ایران، 964-6495-44-3. ‏
 2. اکرم بهرامی. پیام زرتشت، صفحهٔ ۴۸. کتابخانه ملی ایران، 964-6495-44-3. ‏
 3. اکرم بهرامی. پیام زرتشت، صفحهٔ ۶۶. کتابخانه ملی ایران، 964-6495-44-3. ‏
 4. اکرم بهرامی. پیام زرتشت، صفحهٔ ۷۰. کتابخانه ملی ایران، 964-6495-44-3. ‏
 5. گاتها بند ۲ هات ۳۰
 6. اکرم بهرامی. پیام زرتشت، صفحهٔ پایانی. کتابخانه ملی ایران، 964-6495-44-3. ‏
 7. گاتها هات ۳ بند ۱
 8. یسنا ۷۲

منابع[ویرایش]

سروش پور ، پدرام-سخن سردبیرمجله فروهر شماره ۴۵۹

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
زرتشت
دارد.