رجبی

از ویکی‌گفتاورد

رجبی منسوب به رجب؛ نام‌خانوادگی افراد زیر است: