دجله

از ویکی‌گفتاورد

دِجله بخش رودی است که از دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه توروس در شرق ترکیه سرچشمه می‌گیرد پس از ورود به کشور عراق از میان شهرهای بزرگی چون بغداد و موصل عبور کرده به فرات و سرانجام هر دو به کارون می‌پیوندد که اروندرود را تشکیل می‌دهند و در پایان به خلیج فارس سرازیر می‌شوند.

گفتاوردها[ویرایش]

  • «تو نیکی می‌کنی و در دجله انداز خداوند در بیابانت دهد باز.»
    • (یعنی تو نیکی کن و در رودخانه بینداز خدا در بیابان جواب این نیکی را به تو پس می‌دهد)
    • ضرب المثل فارسی، شعر از سعدی
  • «چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن/که می‌گویند ملاحان سرودی//اگر باران به کوهستان نبارد/به سالی دجله گردد، خشک رودی.»
    • سعدی گلستان، باب هفتم در تأثیر تربیت