حمزه کوتی

از ویکی‌گفتاورد

حمزه کوتی شاعر و مترجم اهوازی

پریشانی‌ام بر دیوار از این آتش نیست[ویرایش]

يستيقظ الناس

يستيقظ الناس كأنهم خاسرون أحلامهم وكأنَّ المستقبل يأتي من الماضي والحاضر ليس إلا كتابا منسوخا عن كتاب قديم. كتبتُ رسائل كثيرة إلى أحبّتي في مدن بعيدة وفي الجبابين؛ وساعي البريد نسي اسمي وزقاقي؛ ويستيقظ الناس ويبترون ألسنتهم في الصباح؛ وساعي البريد مازال يبحث عن بيتنا الممزق في الحروب.


مردم بیدار می‌شوند

مردم بیدار می‌شوند توگویی رؤیاهای خود را از دست داده‌اند؛ و انگار که آینده از گذشته می‌آید و زمان حال چیزی جز کتابی نسخه‌برداری شده از کتابی کهن نیست. نامه‌های بسیاری برای عزیزان در شهرهای دور و در گورستان‌ها نوشتم و نامه‌رسان نام مرا و کوچه‌ام را از یاد برده است. مردم بیدار می‌شوند و زبان خود را در صبح‌گاه می‌بُرند و نامه‌رسان هنوز در جست‌وجوی خانه‌ی ویران ما در جنگ است.


إرتباكي على الجدار ليس من هذه النار/پریشانی‌ام بر دیوار از این آتش نیست، حمزه کوتی، شعر دو زبانه/عربی-فارسی، انتشارات گیومه، چاپ‌اول۱۳۹۷، ص۱۸و۱۹

نامه‌ای به محیی‌الدین ابن عربی[ویرایش]

قرّبني

قرّبني إلى الوحدة الأبدية. اذهبْ بي إلى خط أو حرف. قرّبني؛ اقتربْ مني واجعلني حارس الحديقة المفقودة إن شئت واسمح لي أن أقف هنا ولا أبرح مكاني.


مرا نزدیک کن

مرا به تنهایی ابدی نزدیک کن. مرا ببر به خطی یا حرفی. نزدیکم کن. به من نزدیک شو و بگذار نگهبان باغ گم‌شده باشم اگر خواستی، و مرا رخصتی بده که اینجا بایستم و از جایم تکان نخورم.


از کتاب "رسالة إلى محيي الدين بن عربي" (نامه‌ای به محیی‌الدین ابن عربی، شعر و ترجمه‌ی حمزه کوتی، مجموعه‌ی دو زبانه(عربی-فارسی)، انتشارات قهوه(اهواز)، چاپ‌اول۱۳۹۶، ص۲۰و۲۱

یکی به آبی عمیق می‌اندیشد[ویرایش]

عكازك أخضر

عكازك أخضر، أيها المعّري، وعماك دليلي. أستغربُ من دروب لا طحالب فيها تصبغ روحي بخضرتها. وأخشى أن تكون أقدامي مترهلة دون عكازك، أخضر كأعشاب القبور، أخضر كزمرد النهر، أخضر كقامة الخضر.


عصای تو سبز است

عصای تو سبز است ای معری! و کوری‌ات راهنمای من است. در عجبم از راه‌های بی‌خزه‌ای که روح مرا با سبزگی خود رنگین نمی‌کنند؛ و می‌ترسم که گام‌های من سست شود بدون عصایت که سبز است چون بوته‌های روییده بر گورها، سبز چون زمرد رود، سبز چون قامت خضر.


از کتاب "أحدهم يفكر بماء أعمق"(یکی به آبی عمیق می‌اندیشد)، شعر و ترجمه‌ی حمزه کوتی، مجموعه‌ی دو زبانه(عربی-فارسی)، انتشارات مهری(لندن)، چاپ‌اول۱۳۹۶، ص۷۴‌و۷۵