حران

از ویکی‌گفتاورد

حَرّان از شهرهای بسیار کهن، میان‌رودان است که اکنون در استان شانلی‌اورفه ترکیه قرار دارد.

گفتاوردها[ویرایش]

  • «حرّان شهری است که آن را نه نشانی است از زیبایی و نه آسایشی و سایه‌ای که به شب و روزش در آن بیاسایی، هوایش از ریشه ی نامش رُسته و آبش با سردی آشنایی نَجُسته است، دشت و هامونش از تف نیمروز سوزان است و شهر چونان کوره‌ای فروزان، نه در آن خفتنی توانی گرچه قلیل و نه دمی برآری جز دشوار و ثقیل، در متن بیابانی بی‌فریاد رها و در بطن صحرایی غیرآباد بنا گشته است. رونق شهری است را از دست داده و خیاط آفرینش اندامش را از جامه ی سرسبزی و خرّمی برهنه نهاده...»

منابع[ویرایش]

  1. سفرنامهٔ ابن جبیر. ترجمهٔ پرویز اتابکی. مشهد: مؤسسهٔ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۰. ۳۰۰.