پرش به محتوا

حامد کرزی

از ویکی‌گفتاورد

حامد کَرزَی (۱۹۵۷) سیاستمدار و دوازدهمین رئیس جمهور افغانستان (۲۰۰۱–۲۰۱۴).

Colored dice with white background
بیچارگی، بدبختی، تنگدستی و احتیاج ما و اینکه ما چطور از طرف قوت‌های بیرونی زیر پای شدیم همه و همه از نبود کفایت علمی و دانش و فن در کشور ما بود.
Colored dice with checkered background
هیچ کشور خارجی نباید این حق را به خود قایل شود که می‌تواند در سرزمین ما زندان برپا کند و شهروندان ما را در قید نگهدارد

گفتاوردها[ویرایش]

 • «آمریکا پیسه دار است زورآور است نفوسش از ما زیادتر است ولی ما شیر استیم! شیر!»[نیازمند منبع]
 • «بیچارگی، بدبختی، تنگدستی و احتیاج ما و اینکه ما چطور از طرف قوت‌های بیرونی زیر پای شدیم همه و همه از نبود کفایت علمی و دانش و فن در کشور ما بود.»
  • در مراسم آغاز سال تعلیمی ۱۳۹۳ (زنگ مکتب) ،۲ حمل ۱۳۹۳
 • «در جهان امروز ما افغان‌ها در غیرت مشهور هستیم، متأسفانه که دیگر در جهان امروز جنگ تن به تن نیست. اگر نه کسی از ما نمی‌برد. جنگ، جنگی تکنالوژیست، تا ما شمشیر خود را بکشیم وقت از اروپا طیارات بی پیلوت ما را می‌زند، پس جنگ، جنگ علم است، جنگ، جنگ دانش است، قوت در بازوی توانمند است ولی در بازوی توانمند برای تولید و کار. در بازوی توانمند برای فراهم آوری اسباب زنده گی. پس تعلیم، تعلیم، تعلیم، تعلیم، تعلیم، تعلیم، به جوان‌های خود اشاره کردم تعلیم!»
  • در مراسم آغاز سال تعلیمی ۱۳۹۳ (زنگ مکتب) ،۲ حمل ۱۳۹۳
 • «آن‌هایی که در افغانستان از راه آشوب و خرابی می‌خواستند به منفعت خود برسند، دانستند که از آن راه نمی‌شود، نه از راه زور، نه از راه تهدید و نه هم از راه تخریب، با افغانستان و افغانها فقط از راه ملایمت و دوستی می‌شود کار کرد، و در دوستی ما بهترین دوست هستیم و این را تاریخ ثابت کرده است.»
  • در مراسم آغاز سال تعلیمی ۱۳۹۳ (زنگ مکتب) ،۲ حمل ۱۳۹۳
 • «رسانه‌های کشور ما وقتی می‌توانند به تعهد دموکراتیک و ملی خود عمل کنند که از لحاظ مالی و فکری از کلیه ارگانهای خارجی مستقل باشند؛ وابسته نباشند و مستقلانه عمل نمایند. هرنوع استفاده مغایر قانون از منابع خارجی، موجب می‌شود تا رسانه‌های کشور ما ته ابزار دست بیگانه گان تقلیل یابند. یقین دارم که اهالی شریف ووطن دوست رسانه‌های ما به این مسایل توجه لازم را نشان خواهند داد.»
  • سخنرانی در اجلاس هفتم، سال چهارم، دوره شانزدهم تقنینی شورای ملی افغانستان، ۲۴ حوت ۱۳۹۲
 • «مردم افغانستان باید از امنیت و آزادی‌های قانونی خود برخوردار باشند. تأکید من به نیروهای امنیتی افغانستان، همیشه این بوده است که در انجام وظایف شان، باید خدمت به مردم و رعایت حقوق بشری و شهروندی آنها اساس کار شان باشد. هیچ‌کس نباید بدون حکم قانون زندانی شود و یا اینکه حریم زنده گی خصوصی و آزادی‌های شهروندان کشور خدشه دار شود.»
  • سخنرانی در اجلاس هفتم، سال چهارم، دوره شانزدهم تقنینی شورای ملی افغانستان، ۲۴ حوت ۱۳۹۲
 • «خواهران و برادران عزیز! که ما بالاخره به کشوری برسیم و ملتی باشیم که هیچ فردی از افراد این ملت، هیچ خانه، هیچ مادری، هیچ همسری، هیچ خواهری و هیچ طفلی در اضطراب به خانه خود نباشند و هیچ‌گاهی، هیچ مأمور دولت افغانستان چه در دستگاه‌های امنیتی ما و چه دستگاه‌های دیگر دولت ما این پیام را نداشته باشد که برای اغراض شخصی و یا اهداف دیگر شخصی به خانه کسی رفته بتواند و کسی را بندی، گرفتار و یا تعقیب کرده بتواند هنوز به این آرزوی خود بطور کامل نرسیده‌ایم.»
  • سخنرانی در اجلاس هفتم، سال چهارم، دوره شانزدهم تقنینی شورای ملی افغانستان، ۲۴ حوت ۱۳۹۲
 • «به بزرگان پاکستان پیامم امروز این است از حمله‌ای شوروی تا به امروز در افغانستان کوشش بر این شده که افغانستان مطیع باشد برای پاکستان و افغانستانی باشد که زیر اثر سیاست پاکستان باشد بزرگهای پاکستان دیدند که این ممکن نیست، افغانستانی که تسلیم شوروی، آمریکا و انگلیس نشد، تسلیم هیچ‌کس دیگر هم نمی‌شود. پس افغانستان با پاکستان دوستی می‌خواهد ولی دوست و فقط دوست در استقلال، در عزت و در حاکمیت خاک خود هیچ عملی افراط گری و تروریزم ما را تابع کسی ساخته نمی‌تواند.»
  • سخنرانی در اجلاس هفتم، سال چهارم، دوره شانزدهم تقنینی شورای ملی افغانستان، ۲۴ حوت ۱۳۹۲
 • «هیچ کشور خارجی نباید این حق را به خود قایل شود که می‌تواند در سرزمین ما زندان برپا کند و شهروندان ما را در قید نگهدارد
  • سخنرانی در اجلاس هفتم، سال چهارم، دوره شانزدهم تقنینی شورای ملی افغانستان، ۲۴ حوت ۱۳۹۲
 • «افغانستان، دارای ظرفیت‌های عظیم انسانی و منابع سرشار طبیعی می‌باشد. افغانستان، همانگونه که در گذشته یکی از کانون‌های بزرگ تمدن بشری بوده است، در آینده نیز این جایگاه را باز خواهد یافت. جوانان این سرزمین در دوازده سال گذشته نشان داده‌اند، هرجا که فرصت یافته‌اند، با غرور و سربلندی برای افغانستان افتخار آفریده‌اند. درخشش شکوهمند جوانان ما در تحصیلات عالی و ورزش گواه این مدعا می‌باشد. ما باید به نیروی بی پایان مردم خود باور داشته باشیم و از بارگاه خداوند متعال استدعا کنیم تا زمینه شگوفایی را به استعدادهای جوانان ما بیش از پیش مساعد گرداند.»
  • سخنرانی در اجلاس هفتم، سال چهارم، دوره شانزدهم تقنینی شورای ملی افغانستان، ۲۴ حوت ۱۳۹۲
 • «کشوری که که پنج هزار سال عمر دارد و بسیار خارجی در این جا آمده و رفته، کشوری است که راه خود را دارد، تاریخ خود را دارد و محکم به جای خود ایستاده است.»
  • کنفرانس مطبوعاتی، ۵ دلو ۱۳۹۲
 • «از آقای احمدی‌نژاد بخاطر پذیرایی با شربت خاکشیر تشکر می‌کنم. این خاکشیر مرا به یاد دوران کودکی و مادرم انداخت. وقتی به کابل بروم خاکشیر تهیه خواهم کرد.»
  • در اجلاس سه جانبه کشورهای فارسی زبان درتهران[۱]
 • «جهان، به جای توجه به مراکز اصلی تروریسم، در دهات افغانستان می‌جنگند.»[۲]
 • سالها است گفته‌ایم که در دهات و خانه‌های مردم افغانستان، علیه تروریسم نجنگید، بلکه دنبال تروریسم در پناهگاه‌ها و تمویل گاه‌ها (مراکز حمایت) و آموزشگاه‌های آنها بروید که در بیرون از مرزهای افغانستان است.
 • ما هیچ وقت بر مطبوعات افغانستان، زمانیکه این‌ها به اعمال و کردار رئیس جمهور، بر حکومت، شوراهای ما و یا حقایق دیگر که در داخل کشور بین خود ما است اشاره می‌کنند، آن را حق شان و آزادی مطبوعات می‌دانیم؛ ولی تفرقه افگنی ملی و تفرقه افگنی بین مذاهب و مردم افغانستان را در جملهٔ خیانت ملی حساب می‌کنیم.
 • تفرقه افگنی قومی و مذهبی خیانت شمرده می‌شود.
 • جنگ علیه تروریزم در قریه‌ها و خانه‌های افغانستان نیست. اگر به یاد داشته باشید، از سال‌ها بدین سو ما گفته‌ایم که جنگ علیه تروریزم در قریه‌ها و خانه‌های افغانستان نیست و موفقیت جنگ در کشتن مردم افغانستان، نظامیان این کشور نیست، بلکه موفقیت زمان می‌تواند به دست بیاید که پناه گاه‌ها، تمویل کننده گان، مراکز آموزشی تروریستان که در خارج از افغانستان قرار دارد، باید از بین برده شوند.
 • افغانستان با دشمن شریر و وحشی مواجه است که تمامی اصول اسلامی و بین‌المللی را زیرپا نموده و هیچ چیزی جز ایجاد فضای ابهام و مشکوک ساختن ذهنیت عامه را در برابر حاکمیت افغانستان و تعهد جامعه بین‌المللی در سر ندارد.
  • کنفرانس بین‌المللی کابل با اشتراک نماینده گان هفتاد کشور و سازمان جهانی
 • از همه می‌خواهم تا دید شان را را از جنگ با دشمن مشترک فراتر برده و روی هدف اصلی که همانا یک افغانستان امن، مرفه و باثبات است متمرکز سازیم.[۳]
 • من آثار پوشکین، دستایوفسکی، سالژینیتسین و غیره نویسنده گان بزرگ روسیه را مطالعه نموده، به موسیقی ریمسکی – کورساکوف و رحمانینوف گوش می‌دادم. روسیه صاحب فرهنگ خیلی غنی، ادبیات والا، اشعار و موسیقی است.
  • مصاحبه اش با روزنامه روسی "ایزویستیا"
 • "افغانستان مدت زیادی پیش از واقعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ قربانی تروریزم شده بود.
  • مصاحبه اش با روزنامه روسی "ایزویستیا"
 • روسیه طی سالیان درازی هموطنان ما را که امروز هم در خدمت مردم افغانستان هستند، آموزش می‌دهد، فارغان موسسات تحصیلات عالی روسیه در همه وزارتخانه‌ها منجمله در اداره ریاست جمهوری مصروف کار اند. تعداد زیادی آنها مخصوصاً در ادارات نظامی، قوای اجرائیه و ارگانهای پولیس مشغول ایفای وظیفه می‌باشند.
  • مصاحبه اش با روزنامه روسی "ایزویستیا"[۴]
 • ایثار خون نواده رسول اکرم نه تنها اسلام و راه و روش محمدی را نجات داد بلکه از خون معطرش قرنها و نسلها تا امروز موجهای مقاومت، ایثار و جوانمردی، صلح طلبی و صلح خواهی ایجاد شد.
  • عاشورای سال ۱۳۸۵
 • امروز ما برای خود و آیندگان راه و روش زندگی با عزت و فداکاری و حق طلبی و ایستادن در برابر ظلم و کسانی که حق ما را انکار می‌کنند، بیاموزیم.
  • عاشورای سال ۱۳۸۵
 • امروز ما در حالیکه برای عزت و افتخار خود می‌جنگیم، با دشمنی که در حال نابود کردن و ریختن خون ماست راه مصالحه را با گذاشته‌ایم و این بزرگی و گذشت در حال حق طلبی کردن است.
  • عاشورای سال ۱۳۸۵

دربارهٔ او[ویرایش]

 • ملتی که زمانی پناهگاه‌های تروریستی بوده و هست را به متحد در جنگ با ترور تبدیل می‌کنیم با همکاری رئیس جمهور شجاع حامد کرزای
  • جرج بوش
 • امنیت در افغانستان به نفع ایران است و ما از دولت کرزای حمایت می‌کنیم.
  • محمود احمدی‌نژاد

منابع[ویرایش]

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ
حامد کرزی
موجود است.
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ