جولیا کامرون

از ویکی‌گفتاورد

جولیا کامرون

  • «خالق بزرگ خلاقیت به ما اعطا کرده‌است. پیشکش ما نیز به او، به کار بردن آن خلاقیت است.»