تسامح

از ویکی‌گفتاورد

تسامح (مدارا، رواداری)

گفتاوردها[ویرایش]

«در تسامح چیزی از "نژادپرستی" دیده می‌شود. من با تو با تسامح برخورد می‌کنم در حقیقت من قوی تر هستم اما انسان، خواهان برابری و مساوات است و نه خواهان تسامح. به همین دلیل باید دست به انقلاب داخلی بزنیم.»

منابع[ویرایش]

  1. uk.zawya.com/ar/story/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D9%82%D8%A8%D8%AD%D8%A7_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-ZAWYA20140227070333/