تحقیر

از ویکی‌گفتاورد

تحقیر موضوع این نوشتار است.

گفتاوردها[ویرایش]

  • «این پرسش همیشه برایم وجود دارد که چگونه انسان‌ها می‌توانند، با تحقیرِ دیگران احساسِ بزرگی کنند.»
    • ماهاتما گاندی برگرفته از کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸، ص ۷
  • «تحقیرِ یک انسان به معنای توهین کردن به قدرتِ خداوند است و نه تنها به آن فرد که به تمامِ جهان صدمه می‌زند.»
    • ماهاتما گاندی برگرفته از کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸، ص 164