تامس ببینگتن مکولی

از ویکی‌گفتاورد

تامس ببینگتن مکولی (۲۵ اکتبر۱۸۰۰، لسترشر - ۲۸ دسامبر ۱۸۵۹، لندن) شاعر، تاریخ‌نگار و سیاست‌مدار عضو حزب ویگ بریتانیایی بود.

گفتاوردها[ویرایش]

  • «تاریخ پیش‌زمینه و پس‌زمینهٔ ویژه خود را دارد: در وهلهٔ اول در تمهید پرسپکتویش است که یک نقاش از نقاشی دیگر متمایز می‌شود. برخی از رویدادها را باید در مقیاس وسیع و برخی دیگر را در مقیاس کوچک ارائه کرد؛ بخش عمده در تاری و تیرگی افق ناپدید خواهد گشت؛ ویک ایدهٔ کلی از تلاش مشترکشان با چند ریزه‌کاری جزئی ارائه خواهد شد.»[۱]
  • «تاریخ‌نویس باید آنچه را در امور نظامی و سیاسی جالب و مهم است بررسی کند؛ اما وی هرچیز بسیار سطحی را که برای برانگیختن یا تضعیف کردن سعادت انسان بسیار سطحی باشد، به خاطر وقار تاریخ نمی‌پژوهد. او به صورتی روشن کانون خانوادگی، آداب و رسوم، سرگرمی‌ها و طرز معاشرت یونانی‌ها را توصیف می‌کند. او بحث کردن دربارهٔ وضع کشاورزی، امور فنی و وسایل فراغت زندگی را کسر شأن خود نمی‌داند. پرداختن به رشد و شکوفایی هنر نقاشی، مجسمه‌سازی و معماری بخش مهمی از برنامه‌اش را تشکیل می‌دهد اما مخصوصاً توجهش به آن قسمت از تاریخ ادبیات شکوهمندی معطوف خواهد که بود که همهٔ توان دنیای غرب، خرد، آزادی و عظمت از آن نشأت گرفته است.»[۱]

منابع[ویرایش]

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ هیوز-وارینگتن، مارنی. «توماس ببینگتن مکولی». در Fifty Key Thinkers on History [پنجاه متفکر کلیدی در زمینهٔ تاریخ]. ترجمهٔ محمدرضا بدیعی. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۲۰۰۰. ۳۱۶. شابک ‎۹۷۸۹۶۴۰۰۱۱۰۴۱.