بورلی سنیز

از ویکی‌گفتاورد

بورلی سنیز

  • «ممکن است از شکست ناامید و مأیوس شوید، ولی اگر امتحان نکنید، فنا خواهید شد.»