پرش به محتوا

برپا خاستن

از ویکی‌گفتاورد
برپا خاستن

برپا خاستن (برخاستن روی پاها و ایستادن) همچنین دستور خبردار نظامی، موضوع این نوشتار است.

گفتاوردها[ویرایش]

  • «مهمانت را گرامی بدار، اگرچه فرومانده [حقیر] باشد، و به احترام پدر و معلّمت از جایت برخیز، حتّی اگر فرمانده [امیر] باشی .»