برج جدی

از ویکی‌گفتاورد

جَدْی (♉) دهمین برج فلکی از دایرةالبروج است.

گفتاوردها[ویرایش]

  • نشانه‌شناسی: «دهمین صورت منطقة البروج که انقلاب زمستانی را شروع می‌کند… جدی نماد پایان یک فصل و به خصوص شروع یک مدار جدید است… نشانهٔ صبر، خودداری، احتیاط، مهارت و تحقق یافتن مفهوم وظیفه است.»
  • «علامت برج جدی به صورت حیوانی افسانه‌ای، نیمی بز نر و نیمی خوک دریایی، و یا به صورت بزماده، چهارپایی که به صعود بر قله گرایش دارد، تصویر شده است. جدی تحت سلطهٔ زحل است.»
  • «تصور نمادین جدی که بدن بز نرر و دم ماهی است، طبیعت دووجهی متولدین دی ماه را نشان می‌دهد که در وجود آن‌ها دو گرایش دیده می‌شود، گرایش به سوی لجه و گودال یا گرایش به سوی بلندی‌ها، سوی آب، کوه‌ها.»
  • «متولدین دی ماه امکانات متضادی را در اختیار دارند، پیشرونده یا پسرونده، آن‌ها به تعادل نمی‌رسند مگر در کشاکش دایمی گرایش‌های متضاد خود.»

منابع[ویرایش]

  1. شوالیه، ژان. «جدی (Capricorn /Capricorn)». در Dictionnaire des symboles [فرهنگ نمادها]. ج. دوم. ترجمهٔ سودابه فضایلی. تهران: انتشارات جیحون، ۱۳۸۴. ص ۴۲۲. شابک ‎۹۶۴۶۵۳۴۱۴۷.