پرش به محتوا

بدن

از ویکی‌گفتاورد

گفتاوردهای زیر دربارهٔ بدن انسان است، چه به عنوان نهاد متافیزیکی و یا فیزیکی.

گفتاوردها

[ویرایش]
  • «هست مهمان‌خانه این تن ای جوان/هر صباحی ضیف نو آید دوان//هین مگو کین مانند اندر گردنم/که هم اکنون باز پرد در عدم//هرچه آید از جهان غیب‌وش

در دلت ضیفست او را دار خوش.»

  • «تن مپرور زانک قربانیست تن/دل بپرور دل به بالا می‌رود//چرب و شیرین کم ده این مردار را/زانک تن پرورد رسوا می‌رود»
  • «تن به‌معنای نشان دادن است نه پوشاندن.»
  • همیشه معتقدم تنها دارایی که آدم در این زندگی دارد، جسم اوست و همه چیزهای دیگر از جمله همسر و بچه‌ها متعلق به خود آدم نیست و امکان از دست دادن آنها وجود دارد. اما جسم خودتان را تا زمان مرگ از دست نمی‌دهید.

منابع

[ویرایش]