مقاومت

از ویکی‌گفتاورد
(تغییرمسیر از ایستادگی)

مقاومت ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد.