پرش به محتوا

ایران‌شناسی

از ویکی‌گفتاورد

ایران‌شناسی مطالعهٔ فرهنگ و تاریخ ایران‌زمین را گویند.

گفتاوردها

[ویرایش]
  • «اعتراف بدین حقیقت مایه رضایت قلبی ماست که ما بسیاری از اطلاعات خود را درباره تاریخ و فرهنگ ایران مدیون کوششها و تتبّعات گرانبهای همین دانشمندان ایران‌شناس هستیم که طی دو قرن اخیر قسمت مهمی از نکات مجهول تاریخ و تمدن گذشته ما را با مساعی خستگی‌ناپذیر خود از تاریکی ابهام بیرون آورده‌اند. تتبعات ممتد این دانشمندان درباره تاریخ و فرهنگ گذشته ایران، توأم با آنچه مورخان و دانشمندان قدیم و جدید ایران و شرق در این مورد نوشته و گردآورده‌اند باعث شد که یکی از درخشان‌ترین فرهنگ‌های جهان به صورت واقعی آن به همه ما عرضه گردد.»
  • «امروزه ذخایر عظیمی از آثار خطّی علم و ادب ایران و آثار هنری و تاریخی ایرانی در سراسر جهان پراکنده است. کتابخانه‌های بسیاری از کشورها دارای کتب بی‌شماری هستند که یا از آثار فارسی ترجمه شده و یا درباره تجلیات مختلف فرهنگ و تمدن ایران به دست دانشمندان عالیقدر جهان تألیف شده است. برای ما پیروزی واقعی در احساس همین حقیقت نهفته است، زیرا هر استیلای جغرافیایی و نظامی خواه ناخواه با دوران بازگشت و انحطاطی همراه است، ولی این ارزشهای معنوی هیچوقت و با هیچ نیرویی از میان نمی‌رود.»
  • «ما نیز همکاری شما را که از نزدیک با این ارزشهای تمدن و فرهنگ ایران آشنایی دارید، در همین راه خواستار شده‌ایم. ما از شما دوستان صمیمی ایران برای دیدار کشوری که تا حد زیادی وطن معنوی شما است دعوت کرده‌ایم تا با همکاری دانشمندان خود ما منابع عظیم علمی و ادبی و هنری و اجتماعی مربوط به تاریخ کهنسال ایران را به کامل‌ترین صورت آنها مشخص کنید و این امکان را به وجود آورید که بر اساس این منابع، تاریخ جامع و کاملی از ایران -که در حال حاضر جای آن خالی است- تألیف گردد، و این مجموعه به عنوان سندی در دسترس نسل‌های امروز و فردای ایران و سراسر جهان قرار گیرد.»

منابع

[ویرایش]
  1. پهلوی، محمدرضا. (1345). کنگره جهانی ایران‌شناسان، یغما، شماره 219، صفحۀ 338
  2. پهلوی، محمدرضا. (1345). کنگره جهانی ایران‌شناسان، یغما، شماره 219، صفحۀ 340
  3. پهلوی، محمدرضا. (1345). کنگره جهانی ایران‌شناسان، یغما، شماره 219، صفحۀ 341