الگو:Partial

از ویکی‌گفتاورد

style="background: #ffffdd; color: black;" class="table-partial" | جزیی

توضیحات الگو

style="background: white; color: black; vertical-align: middle; text-align: {{{هم‌ترازی|center}}}; {{{سبک|}}}" class="Partial table-Partial"| {{{1|{{{متن}}}}}}

الگو:Partial/doc