پرش به محتوا

الگو:Ombox/توضیحات

از ویکی‌گفتاورد

این الگو یک فرا الگو است که برای ساخت دسته‌ای از الگوها استفاده می‌شود، از آن مستقیما به عنوان یک الگو در صفحات استفاده نکنید. مورد استفاده الگوهای بر پایه این الگو صفحاتی در فضاهای نام غیر از فضای اصلی و صفحات بحث می‌باشد.

این الگو هنوز کامل نیست ولی می‌توانید از آن استفاده کنید تا در عمل استفاده آن آزمایش شود.