الگو:Included

از ویکی‌گفتاورد

style="background: #ddfbff; color: black;" class="table-included" | دربرداشته

توضیحات الگو

style="background: white; color: black; vertical-align: middle; text-align: {{{هم‌ترازی|center}}}; {{{سبک|}}}" class="Included table-Included"| {{{1|{{{متن}}}}}}