پرش به محتوا

الگو:Archives/توضیحات

از ویکی‌گفتاورد

متن زیر را کپی کنید

{{Archives
 |archivelist=فهرست بایگانی‌ها اگر وجود دارد
 |auto=    <short|long|no>اگر بایگانی‌ها زیاد است short،اگر کم است long و اگر می‌خواهید دستی بنویسید no
 |index=    /ضمیمه
 |header= متن اضافه که در بالا الگو قرار گیرد.
 |footer= متن اضافه که در پایین الگو قرار گیرد.
 |در صورت yes امکان جستجو اضافه می‌شودsearch=   <yes|no>
 |list=فهرست بایگانی‌ها در صورتی که می‌خواهید دستی تهیه کنید    
 |collapsible= <yes|no>قابلیت بسته شدن را فعال می‌کند
 |collapsed=  <yes|no>آیا به طور پیش‌فرض بسته باشد؟
 |style= سبک   
 |title= عنوان   
 |image= تصویر 
 |imagesize= اندازه تصویر که به صورت پیش‌فرض ۴۰ می‌باشد. 
 |alt= متن جایگزین تصویر    
 |link= پیوند   
 |bot=   اگر ربات بایگانی می‌کند  
 |age=   تاریخ آخرین بایگانی  
}}

همه این موارد اختیاری هستند