پرش به محتوا

الگو:یادکرد

از ویکی‌گفتاورد


شیوهٔ استفاده[ویرایش]

یادکرد مقاله[ویرایش]

به هرکدام از اطلاعات زیر (در صورت اطلاع) به ترتیب دلخواه اشاره می‌شود.

{{یادکرد
|نویسنده=نام نویسنده
|مقاله=نام مقاله
|ژورنال=نام ژورنال
|نشریه=نام نشریه
|تاریخ=تاریخ
|دوره=دوره
|شماره=شماره
|صفحه=صفحه
}}

یادکرد کتاب[ویرایش]

{{یادکرد
|فصل=فصل کتاب
|کتاب=نام کتاب
|نویسنده = نام نویسنده
|ترجمه=نام مترجم
|ناشر =نام ناشر
|چاپ=نوبت چاپ
|شهر=نام شهر محل چاپ
|کوشش=به کوشش/مصحح فلانی
|ویرایش= نوع یا شماره ویرایش
|صفحه=صفحه
|سال=سال انتشار
|شابک=شمارهٔ شابک
}}

نکته[ویرایش]

نیازی نیست بعد از واردکردن متغیرها سر خط رفت. این کار در اینجا برای وضوح بیشتر صورت گرفته‌است.

مثال[ویرایش]

این دستور:

*{{یادکرد
|فصل=فصل کتاب
|کتاب=نام کتاب
|نویسنده = نام نویسنده
|ترجمه=نام مترجم
|ناشر =نام ناشر
|چاپ=نوبت چاپ
|شهر=نام شهر محل چاپ
|کوشش=به کوشش فلانی
|ویرایش=نوع یا شماره ویرایش
|صفحه=صفحه
|سال=سال انتشار
|شابک=ISBN 1-1111-1111-1
}}

چنین نیتجه می‌دهد:

  • نام نویسنده. «فصل کتاب». نام کتاب. ترجمهٔ نام مترجم. به کوشش فلانی. نوع یا شماره ویرایش، چاپ نوبت چاپ، نام شهر محل چاپ: نام ناشر، سال انتشار، ISBN 1-1111-1111-1، ‏صفحه. 

این دستور نیز:

{{چپ‌چین}}
*{{یادکرد
|نویسنده=Sinnott, R.K.
|کتاب=[[Couldson & Richardson's Chemical Engineering Series Vol. 6]]
|ویرایش=3rd Edition 
|ناشر=Butterworth-Heinemann
|سال=1999
|شابک=ISBN 0-7506-4142-8}}
{{پایان چپ‌چین}}

چنین نتیجه می‌دهد: