الگو:کاربر تهران

از ویکی‌گفتاورد
' این کاربر تهرانی است یا تهران را دوست دارد.