الگو:نگاره هابل

از ویکی‌گفتاورد
این نگاره در مالکیت عمومی قرار دارد ،چراکه به‌وسیله ناسا و آژانس فضایی اروپا ایجاد شده است. تولیدات هابل شامل حمایت از حق تکثیر نیست و امکان استفاده از آن در مالکیت عمومی و بدون پرداخت وجه مالی میسر است مشروط بر آنکه ناسا و آژانس فضایی اروپا به عنوان منبع ذکر گردند. این محصول به‌وسیله STScl برای ناسا تحت پیمان NAS5-26555 و برای آژانس فضایی اروپا به‌وسیله مرکز اطلاعات هابل آژانس فضایی اروپا تولید گردیده و معتبر است.[۱] یا [۲]