الگو:نستعلیق

از ویکی‌گفتاورد

{{{1}}}

نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

از این الگو به منظور نوشتن متون با خط نستعلیق استفاده می‌شود. باید توجه داشت که قلم‌های مربوطه باید از پیش نصب شده‌باشند. شما می‌توانید این قلم‌ها را از دنبالک‌های زیر دریافت کنید:

استفاده

برای کاربردهای کوچک از این الگو استفاده کنید:

{{نستعلیق|متن شما}}


اگر کاربرد گسترده است از الگوها استفاده کنید {{آغاز نستعلیق}} متن‌های مورد نظر {{پایان نستعلیق}}

نمونه

کوتاه

برای نمونه {{نستعلیق|چو ایران مباشد تن من مباد}}‎ متن زیر را بیرون خواهد داد:

چو ایران مباشد تن من مباد

بلند

الگو:

 {{آغاز نستعلیق}}
 این نخستین بیت [[شاهنامهٔ فردوسی|شاهنامه]] در ستایش خدا است:
 {{شعر|نستعلیق}}
 {{ب|به نام خداوند جان و خرد|کزین برتر اندیشه برنگذرد}}
 {{پایان شعر}}
 {{پایان نستعلیق}}

نتیجه:

این نخستین بیت شاهنامه در ستایش خدا است:

به نام خداوند جان و خرد      کزین برتر اندیشه برنگذرد


جستارهای وابسته