الگو:عکس صفحه آزاد

از ویکی‌گفتاورد
این عکس صفحه یا حاوی هیچ بخش یا جزء بصری‌ای از برنامه‌ای دارای حق تکثیر نیست یا اینکه نویسنده برنامه را تحت اجازه‌نامه‌ای آزاد (که در زیر ذکر خواهد شد) انتشار داده‌است. از این رو شما حق استفاده از این عکس را طبق اجازه‌نامهٔ بخصوص آن دارایید.